“Unha viaxe solidaria e creativa á vida”

Exposición Colectiva a beneficio de Tierra de Hombres, Liceo de Ourense, 9 de enero al 18 de febrero de 2018.